Budíky pro upozornění
až vyprší čas.

Nastavte zvukové a vizuální upozornění na dokončení všech úkolů.

Více typů alarmů

Audio + vizuální alarmy

Získejte upozornění pomocí alarmů

Alarmy dokončení času


Vizuální alarmy


"Vizuální alarmy" zobrazují pouze blikající barvu v hlavním zobrazení.

Vizuální + zvukové alarmy


"Visual + Sound alarms" přehraje zvuk dokončení a zobrazí vizuální barvu v hlavním zobrazení.

Frekvence alarmu


Určete, jak často se bude zvuk přehrávat, dokud se nevypne: nepřetržitě, každých x počet minut.


Zlepšete zaměření na každodenní úkoly


FocusBox je silný nástroj pro produktivitu, který vám pomůže ovládat svůj čas pomocí Úkolů, Pomodoro časovačů, okolních zvuků a Insights, abyste mohli pracovat chytřeji, ne tvrději.
Explore všechny kategorie šablon

Další informace. Přečtěte si na našem blogu.

×